Inzulinová terapie

Co je inzulinová terapie?

Inzulinová terapie je proces, během kterého je do těla injektivně aplikován inzulin, který následně snižuje hladinu glukózy v krvi.

Inzulinová terapie se u jednotlivých pacientů do jisté míry liší. Zatímco pacienti s diabetem I. typu jsou odkázání na inzulinoterapii, u pacientů s II. typem diabetu záleží na stupni inzulinové rezistence, kdy až u komplikovaného stavu je inzulin použit spolu s perorálními antidiabetiky.

Během inzulinové terapie je nezbytná spolupráce lékaře a pacienta, protože je pacientovi sestavován individuální léčebný plán. Tento plán se skládá z:

  • dietního plánu s podrobnými instrukcemi
  • změn životního stylu
  • edukace
  • psychosociální péče
  • pravidelných kontrol
  • doplňujících léků v případě, že máte jiné onemocnění

Inzulinová terapie se běžně zahajuje ambulantně nebo během hospitalizace. Ze začátku se vždy aplikuje nižší dávka inzulinu, aby se předešlo hypoglykémii. Nabírá se velký glykemický profil – měření glukózy v krvi před a po jídle, ve 22 hod a ve 3 hod v noci. Na základně pravidelných glykemických profilů je dávkování upravováno, aby se nastavila optimální kompenzace.

Zdroj:

American Society of Health-System Pharmacists. "Insulin Human". www.drugs.com. Archived from the original on 22 October 2016.

 

Jaké jsou druhy inzulinu dle doby působení?

Mezi obvykle používané typy inzulinu patří:

1) Rychle působící

Tato skupina zahrnuje tzv. analogy inzulinu – aspart, lispro, glulisin. Tyto analogy začnou účinkovat během 5 až 15 minut a jsou aktivní po dobu 3 až 4 hodin. Většina z nich tvoří hexamery, které zpomalují vstup do krve v aktivní formě. Z čehož vyplývá, že tyto analogy nemají normální inzulinovou aktivitu.

2) Krátkodobě působící

Do skupiny krátkodobě působících patří běžný inzulin, který začíná účinkovat do 30 min a je aktivní 5 až 8 hodin.

3) Středně působící

Středně působící je tzv. NPH inzulin (izofanový), který začíná účinkovat za 1 až 3 hodiny a je aktivní 16 až 24 hodin.

4) Dlouhodobě působící

Skupina dlouhodobě působících inzulinů zahrnuje analogy glargin U100 a detemir, které začínají účinkovat do 1 až 2 hodin a zůstávají aktivní po dobu až 24 hodin, ale tato doba je individuální.

5) Extrémně dlouhé působení

Mezi extrémně dlouhodobě působící inzuliny patří analogy glargin U300 a degludec, které začínají účinkovat během 30 až 90 minut a zůstávají aktivní déle než 24 hod.

6) Kombinované inzuliny

Tato skupina zahrnuje kombinaci buď rychle působícího nebo krátkodobě působícího inzulinu s déle působícím inzulinem, obvykle s NPH inzulinem. Kombinované přípravky začínají účinkovat s krátkodobě působícím inzulinem (5 až 15 min pro rychle působící až 30 min pro krátkodobě působící) a zůstávají aktivní po dobu 16 až 24 hod. Existuje několik variací s různými proporcemi např. Novolog Mix 70/30 obsauje 70 % aspart protaminu (podobný NPH inzulinu) a 30 % aspart

Zdroj:

Nasrallah SN, Reynolds LR (1 April 2012). "Insulin Degludec, The New Generation Basal Insulin or Just another Basal Insulin?". Clinical Medicine Insights. Endocrinology and Diabetes5: 31–7.

Galdo JA, Thurston MM, Bourg CA (April 2014). "Clinical Considerations for Insulin Pharmacotherapy in Ambulatory Care, Part One: Introduction and Review of Current Products and Guidelines". Clinical Diabetes32 (2): 66–75.

 

Způsob aplikace inzulinu

Na rozdíl od mnoha léků nejde inzulin, v současné době, užívat perorálně. Stejně jako téměř všechny ostatní proteiny se v gastrointestinálním traktu redukuje na fragmenty, čímž ztratí veškerou aktivitu.

Existují dva způsoby aplikace inzulinu:

1) Subkutánní

Inzulin se obvykle používá jako subkutánní injekce injekční stříkačkou s jehlami na jedno použití. Pacienti, kteří si přejí omezit opakované vpíchnutí injekce, často používají injekční port, který je ve spojení se stříkačkou.

2) Inzulinová pumpa

Pro většinu pacientů začínají být inzulinové pumpy nejlepší řešením. Velkou výhodou je, že má pacient větší kontrolu nad dávkami inzulinu a bonusovými dávkami. Největším omezením je zavedení katetru a finanční stránka. Ale i přes toto všechno jsou inzulinové pumpy vhodné pro ty, kteří nemohou dosáhnout adekvátní regulace glukózy v krvi klasickou inzulinovou injekcí.

Zdroj:

Corsino L, Dhatariya K, Umpierrez G (2000). "Management of Diabetes and Hyperglycemia in Hospitalized Patients". In De Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, Koch C, Korbonits M, McLachlan R, New M, Purnell J, Rebar R, Singer F, Vinik A (eds.). Endotext. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.