Život s diabetem

Jak se léčí diabetes?

Léčba diabetu se liší podle toho, o jaký typ diabetu se jedná.

1) Diabetes mellitus I. typu

U diabetu I. typu dochází vlivem autoimunitního zánětu k postupné destrukci Beta-buněk slinivky břišní a tím i k vymizení sekrece inzulinu. Léčba tedy probíhá exogenním přívodem chybějícího inzulinu.

2) Diabetes mellitus II. typu

V případě diabetu II. typu dochází ke vzniku inzulinové rezistence. Nedostatek inzulinu v těle tedy není absolutní jako v případě diabetu I. typu, ale relativní. K léčbě se tedy využívají kromě inzulinu i léky ze skupiny perorálních antidiabetik (PAD), které příznivě ovlivňují zejména inzulinovou rezistenci.

Zdroj:

Rockefeller, J.D. (2015). Diabetes: Symptoms, Causes, Treatment and Prevention. ISBN 978-1-5146-0305-5.

 

Testování hladiny glukózy v krvi

Testování hladiny glukózy v krvi je často označováno jako SMBG (z anglického „self monitoring blood glucose“), v takovém případě dochází k testování pomocí glukometru „kdekoliv a kdykoliv“. Pro přesnější výsledky provede lékař odběr vzorku krve, který pak pošle na ověření do laboratoře.

 

Po jídle

Před jídlem

Hodnoty hladiny glukózy v krvi

3.9 – 6.0 mmol/l

< 10 mmol/l

 

Kdy se testovat?

Proč?

Ráno před jídlem a pitím

Ukazuje, jak tělo (léky) řídí hladinu glukózy v krvi přes noc

Před jídlem

Ukazuje, jak jsou léky na diabetes účinné, jak upravit výběr jídla aj.

1 – 2 hodiny po jídle

Ukazuje, vliv jídla a (nebo) léků na hladinu glukózy v krvi

Před fyzickou aktivitou

Ukazuje, zda mít před cvičením svačinu

Během a po fyzické aktivitě

Ukazuje, zda cvičení nějak ovlivňuje hladinu glukózy v krvi

Před spaním

Ukazuje, zda je nutné před spaním jíst

Před řízením motorového vozidla

Ukazuje, zda je osoba schopná bezpečně řídit motorové vozidlo

Doporučení od lékaře

Ukazuje, jak vyhovuje léčebný plán

 

Zaznamenávání výsledků měření glukózy:

a) do papírového deníčku

b) do mobilní aplikace

Zdroj:

American Diabetes, Association. (January 2019). "5. Lifestyle Management: Standards of Medical Care in Diabetes-2019". Diabetes Care42

 

Léky na diabetes

Principem léků pro léčbu diabetes mellitus je snížení hladiny glukózy v krvi. S výjimkou inzulinu, exenatidu, liraglutidu a pramlintidu se všechny tyto léky podávají orálně. Z toho důvodu se často nazývají orální hypoglykemická léčiva nebo orální antihyperglykemická léčiva. Existují různé třídy antidiabetik a jejich výběr závisí na povaze diabetu, věku pacienta a zdravotním stavu.

a) Diabetes mellitus I. typu

                Tento druh diabetu je způsoben nedostatkem inzulinu. Z toho důvodu musí být inzulin do těla pacienta injektován.

b) Diabetes mellitus II. typu

                Na rozdíl od diabetu I. typu dochází u tohoto typu k rezistenci buněk vůči inzulinu. Diabetes mellitus II. typu je nejvíce se vyskytujícím typem diabetu na světě. Léčení zahrnuje:

1) léky, které zvyšují množství inzulinu vylučovaného slinivkou břišní

2) léky, které zvyšují citlivost cílových orgánů na inzulin

3) léky, které snižují rychlost absorpce glukózy z gastrointestinálního traktu

Zdroj:

Diabetes Mellitus, Alvin C. Powers in Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th edition, Chapter 345, ISBN 978-0071748896

 

Jídlo a diabetes

Dieta během diabetu není vlastně ani tak dieta, jak racionální strava.

Co během diabetu NE?

V první řadě je nutné omezit všechny tzv. přímé cukry – nesladit cukrem ani medem, nejíst sladké potraviny (dorty, zákusky, zmrzliny, sladká jídla, sušenky, bonbony, buchty, cukroví, čokoládu, sladké nápoje aj.). Nedoporučuje se konzumovat tučná a smažená jídla, tučná masa a uzeniny, pivo, alkohol, bílé pečivo (rohlíky, veky, aj.), černé pečivo a jakékoliv jiné výrobky z bílé mouky. Zcela se také vyhněte sušenému ovoci, švestkám, hruškám a hroznovému vínu. Pokud pijete víno, pijte jen suché a maximálně 2 dcl za den, destiláty jen v krajním případě a zcela čisté.

Co během diabetu ANO?

Jíst celozrnné pečivo nebo obyčejný chléb. Maso jíst jen libové. Co se týče příloh tak zde opatrně, pokud budete jíst knedlíky tak maximálně 2 kusy, vhodnější je rýže, těstoviny, brambory. Velice vhodná je zelenina, protože obsahuje vitamíny, stopové prvky, vlákninu a ve většině případech minimální množství sacharidů. Jediné, co se zeleniny omezit je mrkev, hrášek a kukuřici. V případě ovoce jíst maximálně jeden kus za den a to dopoledne.

Je vhodné si jídlo upravit do 4 až 6ti malých porcí na den. Množství jídla volit dle toho, zda máte tělesnou hmotnost v normě nebo potřebujete zredukovat svoji váhu, a také dle toho kolik máte pohybu za den.

Pro všechny diabetiky je vhodný a doporučený pohyb alespoň 30 minut denně – svižná chůze, běh, plavání, jízda na kole aj..

Zdroj:

"Simple Steps to Preventing Diabetes". The Nutrition Source. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Archived from the original on 25 April 2014.

Diabetes Mellitus, Alvin C. Powers in Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th edition, Chapter 345, ISBN 978-0071748896

Fyzická aktivita a diabetes

Fyzická aktivita je během diabetu velice důležitou součástí léčebného plánu. Fyzická aktivita zahrnuje veškerý pohyb, který zvyšuje spotřebu energie, zvyšuje srdeční frekvenci a dýchání nad tzv. klidovou hladinu. Průměrná doba cvičení by měla být alespoň 30 min denně co nejvíce dní v týdnu. Fyzická aktivita může zahrnovat strukturovanou chůzi, tanec, posilovnu nebo i úklid domu.

Fyzická aktivita může přispívat k zlepšení kontroly hladiny glukózy v krvi, regulovat tělesnou hmotnost, snížit riziko kardiovaskulárních chorob a celkově zlepšit psychiku.

Na co dávat jako diabetik pozor při fyzické aktivitě?

a) Pokud jste delší dobu fyzicky neaktivní, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

b) S fyzickou aktivitou začínejte pomaleji a zvolna.

c) Před začátkem cvičení si zkontroluje hladinu glukózy – je možné, že budete potřebovat dodat do těla nějaké sacharidy.

d) Mějte u sebe hroznový cukr nebo jiné rychlé sacharidy pro případ, že vám během cvičení hladina glukózy klesne.

e) Používejte správnou obuv.

f) Před a po cvičení zkontrolujte chodidla, zda se na nich neobjevují puchýře nebo vás bolí. Pokud tomu tak je, omezte cvičení.

g) Během a po cvičení pijte hodně vody.

Zdroj:

Diabetes Mellitus, Alvin C. Powers in Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th edition, Chapter 345, ISBN 978-0071748896

Evert AB, Dennison M, Gardner CD, Garvey WT, Lau KH, MacLeod J, et al. (May 2019). "Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report". Diabetes Care (Professional society guidelines). 42 (5): 731–754.

 

Co je to hypoglykémie?

Hypoglykémií se označuje hladina glukózy v krvi nižší než normální hodnota, tato hodnota se liší v závislosti na věku:

 • u novorozenců 1.7 mmol/l
 • u kojenců 3.3 mmol/l
 • u dospělých a dětí 2.2 – 2.6 mmol/l

Při nastávající hypoglykémii dochází k poklesu sekrece inzulinu a stoupání sekrece kortizolu, růstového hormonu, katecholaminů a glukagonu. Dochází ke zvýšení produkce glukózy glykogenolýzou, glukoneogenezí a současně klesá periferní utilizace glukózy. Těžká hypoglykémie může být akutní a život ohrožující stav.

Mezi hlavní klinické projevy hypoglykémie patří:

1) Pocení, tachykardie, bledost, parestézie, chvění, úzkost, slabost, nauzea a zvracení – příznaky vyplavení katecholaminů

2) Bolest hlavy, zmatenost, porucha řeči, diplopie, změny v osobnosti, neschopnost soustředit se, upřený pohled, hlad, křeče, ataxie, mozková mrtvice, kóma – příznaky glykopenie mozku.

Příčiny vzniku hypoglykémie u diabetiků:

 • zvýšená fyzická zátěž
 • nesprávná dávka inzulínu
 • vynechání jídla nebo konzumace malého množství jídla
 • konzumace alkoholu
 • pobyt v extrémně teplém prostředí (např. sauna)
 • léky na léčbu vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce, tzv. betablokátory
 • porucha štítné žlázy

Hypoglykémie se může dělit na:

a) mírná (asymptomatická) – pacient si dokáže pomoci sám, a to požitím 10 – 20 g volných sacharidů.  Pokud projevy hypoglykémie úplně nevymizí lze tento proces za 5 – 10 minut opakovat. Velmi často se ale stává, že lidé tuto dávku volných sacharidů překročí a dojde k hyperglykémii.

b) těžká – je nezbytně nutná pomoc okolí. Vyskytuje se průměrně u každého třetího diabetika, který je léčen za pomocí inzulínu. Pacienti, kteří na tento typ glykémie trpí by u sebe měli nosit injekci glukagonu, která jim může být v případě potřeby píchnuta do svalu.

c) noční hypoglykémie – vyskytuje se většinou v 1 hodinu ranní. Většina diabetiků ji ovšem nezachytí, protože probíhá ve spánku. Takový člověk se ráno probudí a hladina jeho krevního cukru je buď nadále nízká nebo naopak vysoká (díky Somogyiho efektu). Pacient si pak myslí, že má hyperglikémii a proto si aplikuje větší dávku inzulinu, což může být nebezpečné.

Klinické příznaky a následky

Klinické projevy hypoglykemie vznikají v důsledku útlumu centrální nervové soustavy z nedostatku energie a v důsledku aktivace některých enzymů.

Příznaky u malých dětí – dráždivost, problémy s krmením, bledost, hypotonie, hypotermie, brachykardie, snížená hladina vědomí, křeče.

Příznaky u starších dětí – zmatenost, podrážděnost, bolest hlavy, poruchy vidění, třes, bledost, pocení, tachykardie, slabost, křeče a koma.

Mezi dlouhodobé následky hypoglykemie v kojeneckém věku patří mentální retardace a sekundární epilepsie.

Zdroj:

 "Hypoglycemia". National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. October 2008. Archived from the original on 1 July 2015. Retrieved 28 June 2015.

"Hypoglycemia – National Diabetes Information Clearinghouse". Diabetes.niddk.nih.gov. Archived from the original on 8 March 2012. Retrieved 10 March 2012.

Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, Heller SR, Montori VM, Seaquist ER, Service FJ (March 2009). "Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline". J. Clin. Endocrinol. Metab94 (3): 709–28. 

Co je to hyperglykémie?

Hyperglykémie je definována jako zvýšení množství cukru v krvi na jeho normální hodnotu. Za normální hodnotu glykemie na lačno je u zdravých osob považováno rozmezí od 3.5 do 5.5 mmol/l. U diabetiků je tato hodnota od 4 do 6 mmol/l opět na lačno. Hodnoty glykémie po jídle rostou, a to jak u zdravých lidí, tak i u diabetiků, z toho důvodu je normální hodnota glykémie po jídle jiná. U diabetiků je většinou zvýšená hodnota glykémie, jak na lačno, tak i po jídle. Po jídle trvá to zvýšení déle než u zdravých lidí.

Příčiny vzniku hyperglykémie

 • nedostatečná aplikace inzulinu
 • přejídání
 • působení stresových hormonů (adrenalin, kortizol)
 • horečnaté onemocnění
 • vynechání aplikace inzulinu
 • vznik diabetu

Akutní projevy hyperglykémie

 • žízeň
 • sucho v ústech
 • nadměrné močení
 • pocit velkého hladu
 • rozostřené vidění
 • acetonový zápach z úst

Chronické projevy hyperglykémie

 • diabetická retinopatie – poškození cév vyživujících sítnici oka
 • diabetická nefropatie – poškození cév obalujících glomeruly ledvin
 • diabetická neuropatie – poškození funkce autonomních nebo senzorických nervů
 • diabetická makroangiopatie – poškození velkých cév
 • syndrom diabetické nohy

Léčba hyperglykémie

 • dobře známou dávkou inzulinu
 • fyzickou aktivitou – pokud je glykémie nižší jak 17 mmol/l!!!

Hyperglykemické kóma

Jestliže hyperglykémie trvá dlouho tělo cítí nedostatek zdroje energie ve svých buňkách a snaží se získat energii z dalšího výhodnějšího zdroje, tj. z tuků. Rozkladem tuků vzniká energie a jeho odpadní produkt ketony, jež způsobují diabetické ketoacidózy. Vnitřní prostředí těla se okyseluje a tím se naruší metabolismus ostatních metabolických drah. Neléčená diabetická ketoacidóza vede ke zhroucení metabolismu, které se může projevit hyperglykemickým kómatem, a je nutná hospitalizace.

Zdroj:

American Diabetes Association (2014). "Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus". Diabetes Care37: S81–S90.

Cetin M, Yetgin S, Kara A, et al. (1994). "Hyperglycemia, ketoacidosis and other complications of L-asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia". J Med25(3–4): 219–29.